Verplaatsen locatie indexering map

Verplaatsen locatie indexering map

Door indexering (Windows Search) map van een SSD-schijf naar een HDD-schijf te verplaatsen voorkomen we de vele read/write acties op de SSD-schijf. Dit zal ten goede komen van de levensduur van de SSD-schijf. In deze handleiding beschrijven we de stappen om dit te realiseren.

Open het configuratiescherm door op ( Windows Key + X ) te drukken en in het Win-X scherm op Configurtiescherm te klikken.

Verplaatsen locatie indexering map 000

In het zoek venster type we indexeringsopties waardoor het scherm de indexeringsoptie weergeeft. Klik op de Indexeringsoptie icon

Verplaatsen locatie indexering map 001

Verplaatsen locatie indexering map 002

Klik vervolgens op geavanceerd

Verplaatsen locatie indexering map 003

Klik vervolgens op Nieuwe locatie om de nieuwe map aan te geven. Deze nieuwe map moet wel bestaan.

Verplaatsen locatie indexering map 004

Hierna kunnen we de computer herstarten of de Windows Search services herstarten. De Windows Search kunnen we door middel van de opdracht prompt herstarten. Klik op ( Windows Key + X ) en vervolgens op Opdrachtpromt (adminstrators).

Verplaatsen locatie indexering map 006

Voer vervolgens het onderstaande commando uit om de Windows Search te herstarten.

net stop wsearch && net start wsearch

Om te controleren of alles naar behoren werkt, starten we de indexeringsopties opnieuw op en controleren we de opslag locatie.

Verplaatsen locatie indexering map 007

Ook is het van belang om het aantal te indexeren locaties te beperken door hier selectief mee om te gaan. Plaats hier NOOIT netwerk en/of externe schijf locatie, deze zullen het systeem merkbaar vertragen.

Verplaatsen locatie indexering map 008

Veel succes met het toepassen van deze Windows handleiding en suggesties zijn altijd van harte welkom.

Robert Collewijn