SQL Installatie 001

SQL Installatie

Regelmatig komt het voor dat ik een SQL installatie nodig heb. Of het nu is omdat ik me niet kan vinden in de SQL Express installaties door en softwarepakket worden meegeleverd of omdat ik graag zelf de controle over wat er op mijn systemen gebeurd wil behouden.Nu zijn er natuurlijk meerdere wegen die naar Rome leiden, maar dit is zoals ik de installatie meestal uitvoer.

Een SQL Express is hier gratis te verkrijgen. Zelf kies ik altijd de SQL Server 20xx Management Studio Express versie omdat deze onder meer de Management Tools heeft.

Nadat de installatie is gestart (zie bovenstaande afbeelding) kiezen we voor de “NewSQL Server stand-alone installation or add features to an existing installation” optie.

Vervolgens accepteren we de licentie voorwaarden en vervolgens {Next}

SQL Installatie 002

Vervolgens zal het installatie proces controleren of het systeem aan al de eisen voldoet.

SQL Installatie 003

 

In de volgende stap worden de onderstaande opties geselecteerd en de installatie map voor de instance opgegeven.

SQL Installatie 004

Vervolgens kan de instance worden opgegeven. Normaal gesproken laat kan je deze gewoon op SQLEXPRESS laten staan, maar je kan hier van alles opgeven.

SQL Installatie 006

De “Service Accounts” laten we voor wat het is (maar natuurlijk kan men deze naar wens aanpassen) en kiezen we de “Collation” tab.

SQL Installatie 007

Deze laat ik meestal voor wat het is en klikken we op {Next}

SQL Installatie 008

Vervolgens geven we de juiste permissies aan. Meestal kies ik hier alleen voor de “Windows authentication mode” en geef rechten aan de builtin administrators groep. Men kan voor de zekerheid de “Mixed mode” kiezen en een SQL SA account creëren.

SQL Installatie 009

Vervolgens geven we de locatie van de database bestanden op.

SQL Installatie 010

Hierna zal het installatie proces starten.

SQL Installatie 012

Als alles succesvol is verlopen zal het installatie proces het volgende scherm tonen.

SQL Installatie 013

De database kan vervolgens worden gebruikt.  Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harte welkom.

Robert Collewijn

 

MDT Task Secuences Template 000

MDT Task Secuences Template

Als je regelmatig met MDT werkt, weet je dat je ook zo nu en dan nieuwe Task Sequence moet aanmaken. Als je een nieuwe Task Sequence aanmaakt moet je alle instellen weer doorlopen en juist zetten. Zou het niet mooi zijn als je een template kan toepassen?

Dit kan door middel van een eigen template aan te maken waar alle fundamenteel instellingen zijn opgeslagen.We kunnen dit door middel van de volgende stappen.

  1. Maak een nieuwe of kies een bestaande Task Sequence.
  2. Ga naar de MDT folder en vervolgens de Controle folder.
  3. In de Controle folder moet er een sub-folder zijn met de Task Sequence naam.
  4. In deze sub-folder staat een bestand ts.xml.

MDT Task Secuences Template 001

  1. Maak van dit bestand een kopie en geef hem een herkenbare naam. Omdat we voor meerdere Windows versies gebruiken, hebben we voor elke versie een template gemaakt.

MDT Task Secuences Template 002

  1. Verplaats vervolgens dit bestand naar de template folder van MDT . Standaard is dit “C:\Program Files\Microsoft Deployment Toolkit\Templates”

MDT Task Secuences Template 003

  1. Open het xml bestand (in dit geval ts_windows_8.xml) in een editor en pas de naam en beschrijving aan.

MDT Task Secuences Template 005

  1. De nieuwe template is nu klaar voor gebruik en je kan hem testen door een nieuwe Task Sequence binnen de Deployment Workbench aan te maken.

MDT Task Secuences Template 007

  1. En selecteer de zojuist aangemaakte template.

MDT Task Secuences Template 008

Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harte welkom.

Robert Collewijn

MDT PowerShell Initialization Error - 001

MDT PowerShell Initialization Error

Laatst liep ik tegen het probleem op waar Microsoft Deployment Toolkit PowerShell niet herkend terwijl deze wel is geïnstalleerd.

Na wat zoekwerk kwam ik er achter dat het bestand “C:Program FilesMicrosoft Deployment ToolkitbinMicrosoft.BDD.PSSnapIn.Types.ps1xml” niet kan worden geladen, omdat de uitvoering van scripts is uitgeschakeld. Voor meer informatie, zie ook about_Execution_Policies.

Controleer eerst of de rechten binnen PowerShell correct zijn door middel van het volgende commando binnen PowerShell.

Get-ExecutionPolicy –list

MDT PowerShell Initialization Error - 006

Als de CurrentUser Undefined als ExecutionPolicy heeft, moet deze worden aangepast door middel van het volgende commando.

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned –Scope CurrentUser

MDT PowerShell Initialization Error - 007

Hierna controleer je nogmaals of de CurrentUser wel de juiste heeft.

MDT PowerShell Initialization Error - 008

Als alles goed is moet Microsoft Deployment Toolkit nu wel naar behoren functioneren.

MDT PowerShell Initialization Error - 005

 

Veel succes met het toepassen van deze handleiding en suggesties zijn altijd van harte welkom.

Robert Collewijn